Miejsce dla liderów budujących społeczność i więzi za pośrednictwem aplikacji i usług Facebooka.

Informacje o programie

Misja Facebooka polega na umożliwianiu ludziom budowania społeczności i zbliżaniu ich do siebie. Istotne znaczenie w tym przedsięwzięciu ma wspieranie liderów rozwijających społeczności, ponieważ są to ludzie nastawieni na wspieranie innych, szukanie porozumienia i inicjowanie zmian Uważamy, że to dzięki ich ciężkiej pracy społeczeństwo może rosnąć w siłę.

Program Lider społeczności Facebooka ma za zadanie umacniać i wspierać liderów na całym świecie, którzy tworzą ważne społeczności dzięki aplikacjom i usługom Facebooka.

Inicjatywy

Rezydentura i stypendia dla liderów społeczności

Szkolenia, wsparcie i finansowanie z myślą o wyjątkowych liderach realizujących niezwykłe inicjatywy społecznościowe Więcej informacji

Kręgi liderów społeczności

Lokalne oddziały liderów społeczności, które spotykają się w celu utrzymywania kontaktu, zdobywania wiedzy i współpracy. Więcej informacji

spades